NÖBET TİPLERİ

#

Sal, 23 Eki 2012 09:25:35

 

EEG ANASAYFA   www.eeguzerine.com  TIKLAYIN SİTEMİZDE BULABİLRSİNİZ.

www.eeguzerine.com

EEG LABORATUVARI İSTANBUL

NÖBET TİPLERİ

Alan1

PARSİYEL NÖBET

 BASİT PARSİYEL NÖBET

 Motor bulgulu

 Motor bulgulu (Fokal) basit parsiyel

 Motor bulgulu Jaksoniyen basit parsiyel

 Motor bulgulu (Versiv) basit parsiyel

 Motor bulgulu (Postural) basit parsiyel

 Motor Bulgulu (Fonatuar) basit parsiyel

 Somatosensoriyel veya Özel duysal semptomlu

 Somatosensoriyel basit parsiyel

 Görsel semptomlu basit parsiyel

 İşitsel semptomlu basit parsiyel

 Olfaktor semptomlu basit parsiyel

 Gustatuar semptomlu basit parsiyel

 Vertijinöz semptomlu basit parsiyel

 Otonom semptomlu basit parsiyel

 Psişik semptomlu basit parsiyel

 Psişik semptomlu (disfazik) basit parsiyel

 Psişik semptomlu (dismneik) basit parsiyel

 Psişik semptomlu (kognitif) basit parsiyel

 Psişik semptomlu (afektif) basit parsiyel

 Psişik semptomlu (ilüzyonel) basit parsiyel

 Psişik semptomlu (strüktürel halüsinasyon) basit parsiyel

- KOMPLEKS PARSİYEL NÖBET

- Basit parsiyel başlayıp bilinç bozukluğu gelişen kompleks parsiyel

- Basit parsiyel başlayıp bilinç bozukluğu gelişen, otomatizmli kompleks parsiyel

- Sadece bilinç bozukluğuyla olan kompleks parsiyel

- Bilinç bozukluğuyla başlayan, otomatizmli kompleks parsiyel

 - SEKONDER JENERALİZE OLAN PARSİYEL NÖBET

 - Jeneralize nöbetlere ilerleyen basit parsiyel

 - Jeneralize nöbetlere ilerleyen kompleks parsiyel

 - Kompleks parsiyel ve sonra jeneralize nöbetlere ilerleyen basit parsiyel

2 - JENERALİZE NÖBET

 - Absans nöbetler

- Sadece bilinç bozukluklu absans

- Ilımlı klonik komponentli absans

- Atonik klonik komponentli absans

- Tonik klonik komponentli absans

- Otomatizmli absans

 - Atipik absans nöbetler

- Atipik (başlangıç ve/veya sonu belirsiz olabilen) absans 2A2a- Atipik (tonus değişiklikleri daha belirgin) absans

 - Miyoklonik nöbet (tek tek veya çoklu miyoklonik sıçramalar)

2C - Klonik nöbet

2D - Tonik nöbet

2E - Tonik - klonik nöbet

2F - Atonik (astatik) nöbet

SENKOP

EPİLEPTİK SENDROM

Alan1

1 -LOKALİZASYONLA İLİŞKİLİ (Fokal, lokal, parsiyel) EPİLEPSİ VE SENDROM

1.1 -Lokalizasyonla ilişkili idyopatik

1.1A -Çocukluk çağının sentrotemporal diken dalga ile giden benign epilepsisi

1.1B -Çocukluk çağı oksipital paroksizmli epilepsi

1.1C -Primer okuma epilepsisi

1.2 -Lokalizasyonla ilişkili semptomatik

1.2A -Çocuklukta kronik progresif epilepsia parsialis kontinua (Kojewnikow)

1.2B -Özel tetikleyici nedenli nöbetlerle karakterize sendromlar

1.2C -Temporal lob epilepsisi

1.2D -Frontal lob epilepsisi

1.2E -Parietal lob epilepsisi

1.2F -Oksipital lob epilepsisi

1.3 -Kriptojenik

2 -JENERALİZE EPİLEPSİ 2 -JENERALİZE EPİLEPSİ

2.1 -Jeneralize İDYOPATİK

2.1A -Benign neonatal familyal konvülziyon 2.1A -Benign neonatal familyal konvülziyon

2.1B -Benign neonatal konvülziyon

2.1C -Bebeklik çağı benign miyoklonik epilepsisi

2.1D -Çocukluk çağı absans epilepsisi (piknolepsi, petit mal)

2.1E -Jüvenil absans epilepsisi (piknolepsi, petit-mal)

2.1F -Jüvenil miyoklonik epilepsi

2.1G -Uyanma sırasında olan grand mal nöbetli epilepsi

2.1H -Başka yerde tanımlanmamış diğer jeneralize idyopatik epileps

2.1I -Özel aktivasyonla tetiklenen nöbetli jeneralize idyopatik epilepsi

2.2 -Jeneralize KRİPTOJENİK veya SEMPTOMATİK

2.2A -West sendromu

2.2B -Lennox-Gastaut sendromu

2.2C -Miyoklonik astatik nöbetli epilepsi

2.2D -Miyoklonik absans epilepsi

2.3 -Jeneralize SEMPTOMATİK

2.3A -Non-spesifik nedenli semptomatik

2.3.1A-Erken miyoklonik ensefalopati

2.3.1B-Supresyon burst ile giden erken infantil epileptik ensefalopati

2.3.1C-Başka yerde tanımlanmamış diğer semptomatik jeneralize epilepsi

2.3.2 -Spesifik Sendrom

3 -FOKAL - JENERALİZE AYIRIMI YAPILAMAYAN EPİLEPSİ VE SENDROM

3.1 -Hem jeneralize hem fokal nöbetle giden epilepsi

3.1A -Neonatal nöbet

3.1B -Bebeklik çağının ağır miyoklonik epilepsisi

3.1C -Yavaş dalga uykusunda sürekli diken-dalgayla giden epilepsi

3.1D -Kazanılmış epileptik afazi (Landau-Kleffner sendromu)

3.1E -Başka yerde tanımlanmamış diğer fokal/jeneralize belirlenemeyen epilepsi

3.2 -Belirgin jeneralize veya fokal belirti içermeyen epilepsi ve sendrom

4 -ÖZEL SENDROM

4.1 -Duruma ilişkin nöbet

4.1A -Febril konvülziyon

4.1B -İzole nöbet veya izole status epileptikus

4.1C -Akut metabolik veya toksik olayla birlikte olan nöbet

EEG LABORATUVARI

,

EEG LABORATUVARI İSTANBUL

,

0532 731 43 85

4163 defa izlendi

Bu posta henüz yorum yazılmadı.

EEG

EEG

Profilim

Blogum

Arşiv

Web Sitelerim

eeg uzerine

Foto Galerilerim

eeg

Uzerine.com  ©2005 Uzerine.com
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Gizlilik Sözleşmesi | Kullanım Şartları | Üye Girişi